Fru Fortuna

Fru Fortuna, eller bara Fortuna, är lyckans och slumpens gudinna i den romerska mytologin. I den grekiska mytologin är hennes motsvarighet gudinnan Tyche. Fortuna sägs vara en personifikation av ödet och är den person som styr händelsernas gång. Fru Fortuna avbildas ofta med bindel för ögonen och ett hjul, obeständighetens symbol, i händerna. Hon kan också avbildas med ett ymnighetshorn i vänstra handen och ett skeppsroder i den högra handen. Ymnighetshornet flödar över av pengar och guld och är ett tydligt tecken på välstånd.

Fru Fortuna var högt dyrkad. Man tillägnade datumet 11 juni till henne och många tempel byggdes också till hennes ära i Rom. Idag anser man att Fru Fortuna kan ha ett finger med i olika slags spelande, framförallt slumpspel och turspel som till exempel spelmaskiner, och om någon har tur i spel så beror det på att Fru Fortuna har lett mot den personen.  Många spelsajter och spelbolag har Fortuna med i sitt namn eller har Fru Fortuna med som logga eller symbol. Det finns också en spelautomat som heter Fortuna.

Att ha tur i spel är det många som längtar efter. Ett ordspråk säger ”tur i spel – otur i kärlek” men det är svårt att veta om det finns någon sanning bakom detta. Om man har tur i spel eller inte handlar mestadels om slumpen. Det finns inte någon person som ständigt har tur i spel och alltid vinner när han eller hon spelar. Istället går det upp och ned, ibland har man tur, ibland har man otur. Vissa vinner mer ofta än andra, men då beror det snarare på att de använder sig av spelstrategier än på att de är födda med ständig tur.